Патентний повірений України Колосов Олександр

ПАТЕНТУВАННЯ
ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ

Патентний повірений України Олександр Колосов надає послуги з реєстрації промислових зразків в Україні, Росії та Білорусії.

У сучасному суспільстві нас оточує безліч різноманітних промислових зразків (далі - ПЗ). ПЗ застосовуються щодо самих різних промислових виробів і витворів ремісничої творчості. Серед них - прилади та медичне обладнання, годинники, ювелірні вироби та інші предмети розкоші, кухонне начиння, побутова електроніка, транспортні засоби, архітектурні об'єкти стійкої форми, одяг, етикетки, упаковка, рисунки на тканині та різноманітні предмети дозвілля.

Промисловий зразок (промисловий дизайн) – це результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання (зовнішній вигляд виробу, або дизайн).

Для забезпечення державної охорони відповідно до національного законодавства більшості країн ПЗ повинен мати насамперед привабливий зовнішній вигляд. Це означає, що ПЗ має насамперед естетичну природу і не передбачає охорони будь-яких технічних властивостей виробу, частиною якого він є.

Об'єктом захисту ПЗ може бути форма, малюнок, колірне рішення або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і які призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

ПЗ може містити об'ємні елементи, такі як форма або рельєф поверхні виробу.

Не можуть одержати правову охорону: об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди; друкована продукція як така; об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо.

Основною умовою патентоспроможності ПЗ є новизна. ПЗ вважається новим, якщо інформація про нього не стала відома у світі до дати подання заявки або до дати пріоритету. У деяких країнах заявнику також надається так звана «пільга по новизні» – зазвичай 6 місяців від дати подання або пріоритету.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак ПЗ, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Тлумачення ознак ПЗ повинно здійснюватися в межах його опису.

Слід зазначити, що існують суттєві відмінності у складанні опису ПЗ в Україні, РФ і РБ. Зокрема, у патентних законодавствах РФ і РБ умова патентоспроможності, окрім критерію новизни, як і у вітчизняному законодавстві, включає ще й критерій оригінальності.

Також в описах заявок РФ і РБ на ПЗ є додаткові розділи, відсутні в українському описі, а саме: аналоги та найближчі аналоги ПЗ. Виклад переліку сукупності суттєвих ознак згідно діючих нормативно-правових актів цих країн також відрізняється.

Практичний досвід свідчить про те, що складання опису і подальше отримання патенту на ПЗ є найбільш складним при патентуванні у РФ унаслідок дії перевірочної системи, легшим – у РБ, а найбільш простим – в Україні унаслідок проведення формальної експертизи заявки і видачі патенту на ПЗ під відповідальність заявника.

Не дивлячись на це, бажано при складанні опису на і ПЗ для отримання патенту України, з точки зору передбачення їх можливого судового оскарження та захисту від протиправних дій третіх осіб, ретельно і детально складати опис ПЗ. Слід особливо виокремлювати в кінці опису сукупність суттєвих ознак патентуємого ПЗ таким чином, щоби її можна було (за необхідності) однозначно ідентифікувати як патентним, так і судовим експертом.

Практика судової експертизи свідчить про те, що для визнання ПЗ новим важливе значення має відсутність загальнодоступності саме сукупності його суттєвих ознак, а не кожної з цих ознак окремо. При цьому під істотною ознакою ПЗ розуміється ознака, яка об'єктивно притаманна художньо-конструкторському рішенню патентуємого виробу, характеризує його композиційні особливості і впливає на процес формоутворення ПЗ. Істотність ознаки ПЗ визначається її участю у створенні зорового образу виробу, в уявленні властивостей виробу, що дозволяють візуально відрізнити його від ряду аналогічних рішень.

Реєстрація прав на ПЗ необхідна для отримання гарантованих державою привілеїв на його використання, у т.ч. для реалізації права на заборону використання такого ПЗ третіми особами.

Суб'єктами права власності на ПЗ можуть бути фізичні та/або юридичні особи. При цьому права на ПЗ одночасно можуть належати кільком юридичним та/або фізичним особам.

В охоронному документі – патенті (свідоцтві) на ПЗ (промисловий дизайн) в першу чергу міститься зображення заявленого виробу, оскільки саме за його зовнішнім виглядом визначається обсяг прав на ПЗ. При подачі заявки на реєстрацію ПЗ в деяких країнах складається опис об'єкта охорони, яке найчастіше не публікується.

Патент надає його власнику виключне право використовувати ПЗ за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Територія, на яку поширюється захист зареєстрованого ПЗ, завжди вказується в охоронному документі. Вона може включати одну або декілька держав.

В Україні патенти на ПЗ видаються під відповідальність заявника. Це означає, що експертна установа (ДП «УІПВ») встановлює дату подання заявки, визначає, чи відноситься об'єкт, що заявляється, до промислових зразків, а також здійснює формальну експертизу на відповідність матеріалів заявки вимогам чинного законодавства. У пакет документів, необхідних для подачі заявки, входить опис промислового зразка, який зазвичай складається патентним повіреним.

Термін дії патенту становить 10 років з можливістю його продовження не більше ніж на 5 років.

Збори за підтримання чинності патенту на ПЗ сплачуються щорічно.

(за матеріалами видань Державної служби інтелектуальної власності України)

Для чого Вам може знадобитися ця послуга?

 • Надійний захист свого бізнесу від недобросовісної конкуренції
 • Можливість успішного розвитку сучасних форм ведення бізнесу на основі передачі прав інтелектуальної власності на ПЗ (франчайзинг, передача прав за ліцензією й т.п.)
 • Ефективна реклама та забезпечення впізнаваності виробника ПЗ
 • Економія коштів внаслідок реклами декількох варіантів ПЗ (за їх наявності), а не кожного ПЗ окремо
 • Постановка ПЗ на баланс підприємства як нематеріального активу (НМА)
 • Включення НМА до Статутного фонду підприємства
 • Можливість оптимізації оподаткування підприємства
 • Використання НМА в якості застави
 • Дієвий захист на митному кордоні від контрафактного імпорту шляхом внесення патенту на ПЗ до Митного реєстру

Зв'яжіться з нами! Наші контакти

Процедура Гонорар Держ. мито
Підготовка та подання документів
- один варіант промислового зразка Ціна договірна, уточнюйте 800 UAH
- додатково за кожний варіант, починаючи від 2, до 10 Ціна договірна, уточнюйте 100 UAH
- додатково за кожний варіант промислового зразка, починаючи з 11 Ціна договірна, уточнюйте 350 UAH
Публікація та видача Патенту
Публікація про видачу Патенту (1 зображення, 1 варіант, ч/б) Ціна договірна, уточнюйте 150 UAH
- додатково за публікацію у кольорі (1 зображення, 1 варіант) Ціна договірна, уточнюйте 100 UAH
Видача патенту для резидентів України Ціна договірна, уточнюйте 17 UAH
Видача Патенту для нерезидентів Україні Ціна договірна, уточнюйте 100 USD
Підтримання чинності Патенту:
1–2-й роки Ціна договірна, уточнюйте 100 UAH
3-й рік Ціна договірна, уточнюйте 200 UAH
4-й рік Ціна договірна, уточнюйте 300 UAH
5-й рік Ціна договірна, уточнюйте 450 UAH
6-й рік Ціна договірна, уточнюйте 700 UAH
7-й рік Ціна договірна, уточнюйте 900 UAH
8-й рік Ціна договірна, уточнюйте 1200 UAH
9-й рік Ціна договірна, уточнюйте 1500 UAH
10-12-й роки Ціна договірна, уточнюйте 1800 UAH
13-15-й роки Ціна договірна, уточнюйте 3300 UAH

Зв'яжіться з нами! Наші контакти

Процедура Гонорар Держ. мито
Конвенційний пріоритет
- 1 пріоритет Ціна договірна, уточнюйте -
- кожний додатковий пріоритет Ціна договірна, уточнюйте -
Реєстрація договору
Передача прав власності на промисловий зразок Ціна договірна, уточнюйте 600 UAH
Ліцензійний договір Ціна договірна, уточнюйте 400 UAH
Інші додаткові послуги:
Подання апеляції до Апеляційної палати Ціна договірна, уточнюйте 1700 UAH
Внесення змін в матеріали заявки Ціна договірна, уточнюйте 800 UAH

Зв'яжіться з нами! Наші контакти

ПОСЛУГИ
Необхідна вихідна інформація
 • Повне ім'я або найменування заявника (-ів), його (їх) адреса
 • Комплект зображень виробу, що дає уявлення про його зовнішній вигляд (бажано у вигляді файла)
 • Повне ім'я автора (-ів) промислового зразка та його (їх) адреса
 • Пріоритетний документ (не обов'язково)
 • Довіреність на ведення справ
 • Оплата гонорару патентного повіреного і офіційних зборів
Процедурні терміни оформлення та реєстрації
 • 5-10 днів
  Підготовка і подання документів
 • 1 місяць
  Прискорена формальна експертиза
 • 8-10 місяців
  Публікація і видача патенту
 • 1-2 дні
  Підтримання чинності патенту
Кінцевий результат роботи
 • Патент на промисловий зразок
 • Виписка з Держ. Реєстра
Потенційні ризики
 • Відсутність процедури кваліфікаційної експертизи заявки на ПЗ
 • Висока ймовірність оскарження виданого патенту на ПЗ
 • Різне трактування переліку суттєвих відзнак ПЗ патентними і судовими експертами
Приклади патентів на промислові зразки України, Росії і Білорусі

Патент на промисловий зразок в Росії Патент на промисловий зразок в України

Патент на промисловий зразок в Білорусі