Патентний повірений України Колосов Олександр

РАДІ ВІТАТИ ВАС НА НАШОМУ САЙТІ!

Темпи і якість розвитку сучасної цивілізації, конкурентоспроможність існуючого промислового виробництва, ефективність функціонування ринкової економіки, а також соціально-економічний прогрес і зростання добробуту суспільства в цілому значною мірою залежать від ефективності рушійної сили науково-технічного прогресу у вигляді творчої діяльності людини. Саме завдяки творцеві створюються численні об'єкти інтелектуальної власності (ОІВ). У зв'язку з цим для забезпечення дотримання інтересів суспільства і творця історично склалася система державної охорони прав ОІВ.

У той же час неминучими наслідками розвитку сучасної цивілізації є зростання і загострення конкурентної боротьби на зовнішніх і внутрішніх ринках, у тому числі проявів недобросовісної конкуренції та патентного рейдерства. Ці прояви є загальносвітовою проблемою і характеризуються збільшенням кількості порушень прав ОІВ, в тому числі судових спорів щодо прав на ОІВ.

Слід зазначити, що особливості деяких правових норм існуючого патентного законодавства (як в Україні, так і в Російській Федерації, а також в Республіці Білорусь), дозволяють зареєструвати на своє ім'я корисну модель або промисловий зразок майже будь-якого предмета ― стільця, колеса, виделки, ложки й т.п., а потім вимагати в «законному» порядку з їх добросовісних виробників відповідні авторські відрахування (роялті). Тому з кожним роком все більша кількість країн приділяє особливу увагу саме превентивним заходам у вирішенні даної проблеми.

Ми також вважаємо, що Інтернет є одним з найбільших винаходів нашого часу, який відкриває широкі можливості для нас. У зв'язку з цим на порядок денний стає завдання одержання державної охорони на розроблені Інтернет-технології, а також на програмні продукти.

Залежно від того, яким чином розроблюване програмне забезпечення буде використовуватися спільно з реалізуючою його апаратурою, може змінюватися найбільш ефективна система державної охорони (патентне або авторське право).

Патентний повірений України Колосов Олександр Євгенович в рамках реалізації системного підходу стосовно ОІВ надає наступний комплекс послуг:

Наше завдання − забезпечити комплексну державну охорону результатів Вашої інтелектуальної праці, спрямованої на створення науково-технічних новацій або використання найефективніших ринкових інструментів ― торговельних марок, винаходів, корисних моделей та промислових зразків для захисту від недобросовісних конкурентів і розвитку Вашого бізнесу.

Ми постараємося зробити максимально можливе для того, щоби права на створені Вами об'єкти інтелектуальної власності мали надійну державну охорону.


Сертифікат Copyrightys на сайт kolosov.kiev.ua

Сертифікат Сopyrightys

Свідоцтво про реєстрацію
авторських прав на сайт kolosov.kiev.ua
Свідоцтво про реєстрацію
торгової марки «KOLOSOV»

Свидетельство о регистрации авторских прав на сайт

Свидетельство о регистрации торговой марки