Патентный поверенный Украины Колосов Александр

ПУБЛИКАЦИИ

Ниже приведен список некоторых публикаций патентного поверенного Украины Колосова Александра Евгеньевича, относящихся к вопросам получения государственной охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности.

 1. Колосов О.Є. Патентний або IP-аудит // Інтелектуальна власність. - 2013. - №5.
 2. Колосов О.Є. Набуття державної охорони і подальшого захисту прав на об’ємні промислові зразки. Частина 1. Відмінності у складанні опису заявки згідно відомчо-правових актів України, Росії і Бєларусі //Інтелектуальна власність. - №6. - 2013.
 3. Колосов О. Є. Набуття державної охорони і подальшого захисту прав на об’ємні промислові зразки. Частина 2. Деякі особливості проведення експертизи суттєвих ознак в патентних відомствах України, Росії і Бєларусі // Інтелектуальна власність. - 2013. - №7.
 4. Колосов О. Є. Набуття державної охорони і подальшого захисту прав на об’ємні промислові зразки. Частина 3. Процедурні аспекти подання і розгляду апеляцій у Палаті по патентних спорах Роспатенту // Інтелектуальна власність. - 2013. - №8.
 5. Колосов О. Є. Набуття державної охорони і подальшого захисту прав на об’ємні промислові зразки. Частина 4. Деякі проблемні питання методології проведення експертизи суттєвих ознак в рамках судово-експертної діяльності в Україні. // Інтелектуальна власність. - 2013. -№9.
 6. Колосов О. Є. Деякі аспекти визначення схожості комбінованих позначень (при проведенні кваліфікаційної експертизи заявок на знаки для товарів і послуг: Парус vs. Парус) // Інтелектуальна власність. - 2013. - №10.
 7. Колосов О.Є. BONTON VS BONTONI як приклад семантичної схожості порівнюваних словесних позначень (при проведенні кваліфікаційної експертизи заявок на знаки для товарів і послуг) // Інтелектуальна власність. - 2013. - №11.
 8. Колосов О. Є. Порівняльний аналіз заявлених словесних позначень на знаки для товарів і послуг // Інтелектуальна власність. - 2013. - №12.
 9. Колосов О. Є. Види ноу-хау та форми їх ідентифікації // Інтелектуальна власність. - 2014. - №1.
 10. Колосов О. Є. Детермінації та правовий режим ноу-хау в Україні // Інтелектуальна власність. - 2014. - №2.
 11. Колосов О. Є. Про внесення промислових зразків до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність. - 2014. - №4.
 12. Колосов О.Є. Патентування способів прогнозування і розрахунку режимних параметрів процесів та проектування конструктивно-технологічних параметрів реалізуючих їх пристроїв, що входять до складу технологічних комплексів. Патентний тролізм // Доповідь на ІІІ-й міжнародній науково-технічній конференції "Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів ТК-2014». - Шацьк, 28-30.05.2014.
 13. Колосов О. Є. Використання альтернативних ознак у формулі винаходу чи корисної моделі // Інтелектуальна власність. - 2014.- №6.
 14. Колосов О.Є. Особливості складання опису та формули винаходу // Інтелектуальна власність. - 2014. - №8.
 15. Колосов О. Є. Патентні тролі - хто вони? // Київський політехнік. - №613-32 (3090) від 23 жовтня 2014 року.
 16. Колосов О. Є. Особливості патентування обꞌєктів медичної діагностики людини. // Інтелектуальна власність. - 2014. - №12.
 17. Колосов О. Є. Приклади складання формул винаходів на пристрої, що мають як ознаку матеріал // Інтелектуальна власність. - 2015. - №1.- С. 18-23.
 18. Колосов О.Є. Вибір пошукового масиву та експрес-аналіз рівня техніки при складанні опису заявки на винахід // Інтелектуальна власність. - 2015. - №3. - C.16-20.
 19. Колосов О. Є. Одержання високоякісних традиційних та наномодифікованих реактопластичних полімерних композиційних матеріалів / О.Є. Колосов. - Київ: ВПІ ВПК "Політехніка", 2015. - 227 с.
 20. Колосов О. Є. Патентування математичних методів // Інтелектуальна власність. - 2015. - №5.
 21. Колосов О.Є. Аспекти міжнародної фази патентування винаходу за процедурою РСТ // Інтелектуальна власність. - 2015. - №6.
 22. Колосов О.Є. Особливості патентування винаходів, що кваліфікуються експертизою як методи інтелектуальної діяльності людини //Інтелектуальна власність в Україні. -2015. - №9.
 23. Колосов О. Є. Володарі почесних нагород (інтерв"ю) //Винахідник і раціоналізатор. - 2016. - №1. - С. 40-42.
 24. Колосов О. Є. Інтерв'ю із заслуженим винахідником України Олександром Колосовим // Винахідник і раціоналізатор. - 2017. - №1. -
  С. 20-23.
 25. Колосов О.Є. Про визнання недійсним патенту України на корисну модель //Інтелектуальна власність. - 2017. - №4.
 26. Колосов О.Є. Правові засади визначення, особливості оформлення та комерційної реалізації ноу-хау в Україні як елемента інноваційного розвитку держави (монографія) . - К.: НТУУ ”КПІ”, 2006. - 110 с.
 27. Колосов О.Є. Деякі аспекти патентування складних систем паливно-енергетичного комплексу на базі застосування системного підходу (у двох частинах). Частина 1. Методологічні питання патентування системи газопостачання (монографія) . - К.: НТУУ ”КПІ”, 2007. - 100 с.
 28. Колосов О.Є. Деякі аспекти патентування складних систем паливно-енергетичного комплексу на базі застосування системного підходу (у двох частинах). Частина 2. Приклади патентування комплексних об’єктів перевалки нафтопродуктів (монографія) . - К.: НТУУ ”КПІ”, 2007. - 100 с.
 29. Колосов О.Є., Сівецький В.І., Панов Є.М. Види ноу-хау та особливості їхнього оформлення. Можливості захисту прав на технічне ноу-хау в українському законодавстві // Вісник НТУУ КПІ”, Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2008. – №2. – С. 7-15.
 30. Колосов О.Є. Аспекти підвищення ефективності винахідницької та інноваційної діяльності в технічних вишах України //ЛОГОС УКРАЇНА.- Київ, 2018.- С. 12-17.
 31. Колосов О. Є. Аспекти підвищення ефективності винахідницької та інноваційної діяльності технічних вишів України Київ: ЛОГОС УКРАЇНА, 2018. - с.
 32. Колосов О.Є. та ін. Методика прогнозування експлуатаційних властивостей затверділих епоксидних полімерів, одержаних на основі епоксидних композицій з використанням ультразвуку, та особливості її патентування // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету «Наукові нотатки». – 2011. - №32. – С. 174-184.
 33. Колосов О.Є. Пропозиції щодо підвищення ефективності винахідницької та інноваційної діяльності в технічних університетах (10 кроків). Інтелектуальна власність . - 2011. - №6.
 34. Колосов А.Е. Аспекти підвищення ефективності // Упаковка. - 2011. - №3.
 35. Колосов А.Е. Судебные споры и современные технологии недобросовестной конкурентной борьбы // Упаковка. - 2011. - №6.
 36. Колосов О.Є. 1 // ЛОГОС УКРАЇНА. - Київ.- 2018.- С. 12-17.
 37. Колосов А.Е. Патентование промышленных образцов упаковки (процедурные аспекты) // Упаковка. - 2013. - №1.
 38. Колосов О.Є. Аспекти підвищення ефективності винахідницької та інноваційної діяльності в технічних вишах України //ЛОГОС УКРАЇНА. Київ, 2018. - С. ХХ-ХХ.