Патентний повірений України Колосов Олександр

ЗАКОНИ

Набуття державної охорони і захисту на обєкти інтелектуальної власності і права базується на використанні широкого спектру нормативно-законодавчих договорів, угод і актів як міжнародного, так і вітчизняного рівнів. Серед перших ― міжнародні договори та угоди в сфері інтелектуальної власності, зокрема, міжнародні договори, адміністративні функції яких виконує ВОІВ, міжнародні угоди держав-учасниць СНД, міжурядові угоди, а також міжнародні договори міжвідомчого характеру. Що стосується другого рівня, то тут передусім необхідно відзначити законодавчі акти України, Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, а також спеціальне законодавство. Останнє охоплює відомчі нормативно-правові акти, що стосуються винаходів і корисних моделей, промислових зразків, топографій інтегральних мікросхем, знаків для товарів і послуг, а також Апеляційної палати тощо. При цьому необхідно зазначити, що на сучасному етапі розвитку суспільства вітчизняне законодавство максимально адаптоване до міжнародного законодавства у сфері охорони і захисту обєктів інтелектуальної власності і права.

Міжнародні договори, адміністративні функції яких виконує ВОІВ

 • Сінгапурський договір про право з торговельних марок
 • Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності
 • Всесвітня конвенція про авторське право
 • Паризька конвенція про охорону промислової власності
 • Договір про патентну кооперацію
 • Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків
 • Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів
 • Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин
 • Договір про закони щодо товарних знаків
 • Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури
 • Найробський договір про охорону Олімпійського символу
 • Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків
 • Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків
 • Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм
 • Договір ВОІВ про авторське право
 • Договір ВОІВ про виконання і фонограми
 • Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення
 • Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків
 • Договір про патентне право
 • Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію
 • Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків
 • Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків

Міжнародні угоди держав-учасниць СНД

 • Угода про співробітництво в галузі авторського права і суміжних прав
 • Угода про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів в галузі правової охорони винаходів
 • Угода про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про визначення компетентного органу з виконання Угоди між Україною та Грузією про взаємну правову охорону географічних зазначень для вин, спиртних напоїв та мінеральних вод"
 • Угода про співпрацю у сфері правової охорони і захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони і захисту ІВ

Міжурядові угоди

 • Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в сфері охорони промислової власності
 • Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в сфері охорони промислової власності
 • Угода між Кабінетом Міністрів України та Виконавчою Владою Грузії про співробітництво у сфері охорони промислової власності
 • Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво в галузі охорони промислової власності
 • Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво у сфері охорони прав інтелектуальної власності
 • Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в області охорони промислової власності
 • Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво у сфері охорони авторського права і суміжних прав
 • Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності
 • Угода про співробітництво у сфері інтелектуальної власності між Кабінетом Міністрів України і Урядом Китайської Народної Республіки
 • Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про взаємну охорону прав на результати інтелектуальної діяльності, що створені та надані в ході двостороннього військово-технічного співробітництва
 • Угода між Україною та Грузією про взаємну правову охорону географічних зазначень для вин, спиртних напоїв та мінеральних вод
 • Угода між КМУ та Урядом Російської Федерації про взаємну охорону прав на результати інтелектуальної діяльності, що використовуються та отримані в ході двостороннього військово-технічного співробітництва

Міжнародні договори міжвідомчого характеру

 • Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою та Відомством Данії

Законодавчі акти України

 • Цивільний кодекс України (витяг)
 • Про охорону прав на винаходи і корисні моделі
 • Про охорону прав на промислові зразки
 • Про охорону прав на знаки для товарів і послуг
 • Про охорону прав на зазначення походження товарів
 • Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

 • Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності  (Роз'яснення)
 • Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності
 • Про державну систему депонування штамів мікроорганізмів
 • Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми
 • Про порядок виплати винагороди авторам винаходів і промислових зразків, що охороняються чинними на території України свідоцтвами СРСР
 • Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів
 • Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)
 • Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито”
 • Декрет Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і сертифікацію”

Відомчі нормативно-правові акти

 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 червня 2011 року "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань інтелектуальної власності" 
 • Інформація про зміни, внесені до положень про державні реєстри, та введення нових бланків охоронних документів

Винаходи та корисні моделі

 • Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель
 • Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель
 • Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи
 • Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі
 • Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи
 • Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі
 • Інструкція про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу
 • Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)
 • Інструкція про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання
 • Інструкція про порядок видачі патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР
 • Інструкція про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи

Промислові зразки

 • Правила складання та подання заявки на промисловий зразок
 • Правила розгляду заявки на промисловий зразок
 • Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки
 • Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка
 • Інструкція про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка та клопотання про її відкликання

Топографії інтегральних мікросхем

 • Правила складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми
 • Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем
 • Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми 

Знаки для товарів і послуг

 • Правила погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг
 • Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг
 • Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг
 • Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг
 • Роз‘яснення щодо питань, пов‘язаних із скасуванням наказу Міністерства освіти і науки України від 04.03.2004 № 175 "Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг"
 • Правила погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг
 • Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг
 • Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару
 • Положення про Державний реєстр України назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів
 • Положення про перелік видових назв товарів
 • Інструкція про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об’єкт права інтелектуальної власності 

Апеляційна палата

 • Регламент Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності
 • Склад Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності
 • Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності

Патентні повірені

 • Порядок атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)