Патентний повірений України Колосов Олександр

РЕЄСТРАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Патентний повірений України Олександр Колосов надає послуги з реєстрації авторських прав в Україні, Росії і Білорусії.

Ми також вважаємо, що Інтернет є одним з найбільших винаходів нашого часу, який відкриває широкі можливості для нас. У зв'язку з цим на порядок денний стає завдання отримання державної охорони на розроблені Інтернет-технології, а також на програмні продукти.

Залежно від того, яким чином розроблюване програмне забезпечення буде використовуватися спільно з реалізуючою його апаратурою, може змінюватися найбільш ефективна система державної охорони (патентне або авторське право).

Авторське право – це сукупність прав, які належать окремому автору чи його правонаступникам, або іншим суб'єктам авторського права у зв'язку зі створенням та використанням творів науки, літератури й мистецтва.

Авторське право має виключний характер і розглядається як сукупність немайнових (особистих) і майнових прав автора, які надаються йому за законом. Автору надано: оголошувати себе автором твору, доносити його до відома публіки, відтворювати, поширювати чи використовувати твір будь-якими іншими способами і засобами, а також дозволяти іншим особам використовувати твір певними способами.

Реєстрація авторських прав в Україні ― це процес отримання охоронного документа, а саме Cвідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, шляхом його державної реєстрації в Державній службі інтеллектуальної власності України.

Під твором мається на увазі будь-яке матеріальне втілення оригінальної форми вираження Автора. Іншими словами, в якості твору можуть бути наступні об'єкти авторських прав: музика, пісні, вірші, комп'ютерні програми, переклади, фонограми і т.д.

На сьогодні в Україні найбільше затребувана реєстрація авторських прав на комп'ютерні програми; дизайн сайту; контент сайту; пісні; музику; вірші; книги. Крім реєстрації авторських прав, користується популярністю і реєстрація передачі авторських прав на вищеперераховані об'єкти авторського права.

Державна реєстрація авторського права в Україні здійснюється відповідно до Закону України "Про авторське право i суміжні права" від 23 грудня 1993 р. №3792-12 та постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756 "Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір".

Згідно із законодавством в Україні (втім, як і в інших країнах) реєстрація авторського права не є обов'язковою вимогою, а для твору охорона виникає з моменту його створення.

Види реєстрацій

Реєстрація авторського права на твір

 • Реєстрація авторського права на твір
 • Реєстрація авторського права на службовий твір

Реєстрація договорів, якi стосуються права автора на твір

 • Реєстрація договору про передачу (відчуження) майнових прав на твір
 • Реєстрація договору про передачу виключного права на використання твору
 • Реєстрація договору про передачу невиключного права на використання твору

(за матеріалами видань Державної служби інтелектуальної власності України)

Для чого потрібна послуга?

 • Звільняє автора від необхідності доведення його авторства при спірних моментах, так як з отриманням Свідоцтва у автора автоматично виникає презумпція авторства
 • Закріплює і підтверджує для третіх осіб факт володіння майновими правами конкретного автора
 • Дозволяє укладати ліцензійні договори про передачу авторського права
 • Дозволяє продавати право власності автора, тобто його авторського права на створений твір
 • Дозволяє вносити автору створений твір до статутного капіталу підприємства, а також здійснювати інші дії

Зв'яжіться з нами! Наші контакти

Прайс-лист для послуги відсутній. Для уточнення, будь-ласка, зв’яжіться з нами

Список додаткових послуг відсутній. Для уточнення, будь-ласка, зв’яжіться з нами

ПОСЛУГИ
Необхідна вихідна інформація
 • Назва і тип твору
 • Документ, що підтверджує факт і дату оприлюднення твору
 • Дата завершення роботи над твором

На матеріальному носії (або в електронній формі):

 • Екземпляр твору
 • Анотація (реферат) - до 500 слів

Для Заявника - фіз. особи (на укр. мові):

 • ПІБ (для резидентів України)
 • Дата і рік народження, телефон
 • Громадянство
 • Ідентифікаційний код
 • Адреса реєстрації (прописки) з індексом
 • Адреса для листування з індексом

Для Заявника - юр. особи (на укр. мові):

 • Повне найменування підприємства
 • Код ОКПО підприємства, телефон
 • Юридична адреса з індексом
 • Адреса для листування з індексом
 • ПІБ та посада керівника
 • Довіреність на ведення справ
 • Оплата гонорару патентного повіреного і офіційних зборів

Інші необхідні відомості
(у залежності від типу твору)

Процедурні терміни оформлення та реєстрації
 • від 2 днів
  Підготовка і подання документів (для заявки, що не потребує доопрацювання)
 • 1-2 місяці
  Прийняття рішення про реєстрацію авторського права і внесення відомостей про видачу Свідоцтва до Держ. Реєстру
 • 2 рази на місяць
  Публікація відомостей про реєстрацію авторського права в офіційному Бюлетені
Кінцевий результат роботи
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір у Держ. реєстрі
 • Виписка з Держ. реєстру
Потенційні ризики
 • Статичне «фотографування» об'єкта авторських прав «як є» на момент реєстрації без можливості його динамічного розвитку в майбутньому
 • Складність відстеження фактів порушення авторських прав, особливо в Інтернеті
 • Швидке матеріальне і моральне старіння деяких об'єктів авторського права (комп'ютерних програм та ін.)
Зразки Свідоцтв на реєстрацію авторських прав України, Росії і Білорусі

Свідоцтво про реєстрацію авторського права в Росії Свідоцтво про реєстрацію авторського права в Україні

Свідоцтво про реєстрацію авторського права в Білорусі