Патентный поверенный Украины Колосов Александр

««  ::  2    3    4    5    6

28-30 травня 2014 року патентний повірений України Олександр Колосов прийняв участь в роботі ІІІ міжнародної науково-технічної конференції "Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів ТК-2014».

31.05.2014

28-30 травня 2014 року патентний повірений України Олександр Колосов прийняв участь в роботі ІІІ міжнародної науково-технічної конференції "Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів ТК-2014».
На конференції, що відбувалась на території бази відпочинку «Шацькі озера», розташованого на березі мальовничого озера Світязь, Колосов О.Є. зробив доповідь на тему:
"Патентування способів прогнозування і розрахунку режимних параметрів процесів та проектування конструктивно-технологічних параметрів реалізуючих їх пристроїв, що входять до складу технологічних комплексів. Патентний тролізм".
Презентацію доповіді можна знайти в розділі «Публікації» під №24.

20 мая 2014 года на базе свидетельства Украины №185545 на ТМ «KOLOSOV» с помощью Хостинг-провайдера TheHost в доменной зоне .ua зарегистрирован сайт www.kolosov.ua патентного поверенного Украины Александра Колосова

21.05.2014

20 мая 2014 года на базе свидетельства Украины №185545 на ТМ «KOLOSOV» с помощью Хостинг-провайдера TheHost в доменной зоне .ua зарегистрирован сайт www.kolosov.ua патентного поверенного Украины Александра Колосова как инструмент для информирования и обсуждения со специалистами в сфере интеллектуальной собственности и права, для предоставления клиентам из Украины, России и Белоруссии, а также иностранным заявителям широкого спектра услуг по государственной регистрации прав собственности на объекты интеллектуальной собственности и права.

З Днем вітчизняної науки, шановні колеги!

17.05.2014

З Днем вітчизняної науки, шановні колеги!
Шановні колеги - студенти, аспіранти, докторанти, здобувачі, викладачі, вчені і наукові співробітники, а також численна когорта патентних повірених!
Поздоровляю Вас з Днем вітчизняної науки!
Бажаю Вам здоров’я і нових наукових досягнень та звершень, а також успіхів у роботі і щастя в особистому житті!
У незалежній Україні «На підтрімку ініціатіви відоміх вчених, наукових установ, а також професійніх спілок України» День науки був встановлений Указом № 145/97 від 14-го лютого 1997-го року діючого на той момент Президента України і щорічно відзначається у третю суботу травня. В 2014 році День науки в Україні припадає на 17 травня.
Існує так само і загальний, Міжнародний день науковців з альтруїстичною назвою – «Всесвітній день науки за мир і розвиток», який був заснований ЮНЕСКО і відзначається щорічно 10-го листопада.
Ще раз зі святом Вас, дорогі вчені мужі і вчені дами, а також патентні повірені!
Щиро Ваш, патентний повірений України Олександр Колосов.

В Государственном реестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг (торговых марок - ТМ) 12 мая 2014 года (Бюллетень №9) на имя патентного поверенного Украины Александра Колосова зарегистрирована одноименная ТМ №185545 «KOLOSOV».

15.05.2014

В Государственном реестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг (торговых марок - ТМ) 12 мая 2014 года (Бюллетень №9) на имя патентного поверенного Украины Александра Колосова зарегистрирована одноименная ТМ №185545 «KOLOSOV». ТМ «KOLOSOV» зарегистрирована по классу №45 на следующие виды услуг: «забезпечування охорони авторських прав; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; ліцензування комп'ютерного програмного статку (правничі послуги); консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування комп'ютерного програмного статку (правничі послуги); правниче досліджування; послуги щодо судового процесу».

В журнале «Інтелектуальна власність» (№4 за 2014 г.) опубликована статья патентного поверенного Украины Колосова Александра "Про внесення промислових зразків до Митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності".

09.05.2014

В журнале «Інтелектуальна власність» (№4 за 2014 г.) опубликована статья патентного поверенного Украины Колосова Александра "Про внесення промислових зразків до Митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності". В статье рассмотрен комплекс вопросов, касающихся особенностей внесения объектов интеллектуальной собственности, в том числе промышленных образцов, в Таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности. Анализируются типичные схемы деятельности патентных троллей в сфере промышленных образцов, а также предложены механизмы защиты против их деятельности со стороны добросовестных производителей товаров, охраняемых патентами на промышленные образцы. Полный текст статьи можно найти на странице «Публикации» (под №23).

В журнале «Інтелектуальна власність» (№2 за 2014 г.) опубликована статья патентного поверенного Украины Колосова Александра "Детермінації та правовий режим ноу-хау в Україні."

23.03.2014

В журнале «Інтелектуальна власність» (№2 за 2014 г.) опубликована статья патентного поверенного Украины Колосова Александра "Детермінації та правовий режим ноу-хау в Україні.". В статье рассмотрен комплекс вопросов, касающихся определения и правового режима нетрадиционного объекта права
интеллектуальной собственности в виде ноу-хау. Анализируется правовая природа понятий «коммерческая тайна» и «ноу-хау». Описывается содержание условий опционного договора как наиболее эффективной формы защиты при проверке ноу-хау. Полный текст статьи можно найти на странице «Публикации» (под №22).

В журнале «Інтелектуальна власність» (№1 за 2014 г.) опубликована статья патентного поверенного Украины Колосова Александра «Види ноу-хау та форми їх ідентифікації"

02.03.2014

В журнале «Інтелектуальна власність» (№1 за 2014 г.) опубликована статья патентного поверенного Украины Колосова Александра "Види ноу-хау та форми їх ідентифікації.". В статье рассмотрен комплекс вопросов, касающихся видов, форм и методов идентификации нетрадиционного объекта права интеллектуальной собственности в виде ноу-хау. Проанализирована сущность возможных ноу-хау при осуществлении управления и коммерческой деятельности, предоставлении финансовых услуг, а также содержание охраноспособных решений и технических ноу-хау в научно-исследовательских работах, работах по созданию и промышленному освоению объектов новой техники и технологии. Полный текст статьи можно найти на странице «Публикации» (под №21).

Выездное заседание второго этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников - членов Малой академии наук Украины

09.02.2014

8 февраля 2014 года в помещении Политехнического музея Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» состоялось выездное заседание второго этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников - членов Малой академии наук Украины (МАНУ) по отделению «Технические науки», секция «Научно-техническое творчество и изобретательство».
В мероприятии в качестве экспертов и членов жюри приняли участие академики АН высшего образования Украины и члены экспертно-консультационной комиссии по вопросам интеллектуальной собственности НТУУ "КПИ" - заслуженный изобретатель УССР, д.т.н., проф. Кузнецов Ю.Н. (председатель комиссии), заслуженный изобретатель Украины, д.т.н., проф. Микулёнок И.О., д.т.н., заслуженный изобретатель НТУУ "КПИ", патентный поверенный Украины Колосов А.Е. (член комиссии), а также ст.преподаватель ММИ НТУУ "КПИ" к.т.н. Кагляк А.Д. и методист Киевской МАН ученической молодёжи Дзезинский А.И.
Всеукраинский конкурс-защита научно-исследовательских работ учеников - членов МАНУ является одним из ведущих мероприятий МАНУ. Конкурс проводится с целью духовного, творческого, интеллектуального развития детей страны, воспитание их в духе патриотизма и демократических ценностей, создание условий для формирования интеллектуального потенциала нации.
Основными задачами конкурса являются: выявление и поддержка одаренных детей, привлечение интеллектуально и творчески одаренной молодежи к научно-исследовательской и экспериментальной работе, формирование активной гражданской позиции учащихся, воспитания у них самостоятельности, настойчивости, умения формировать и отстаивать собственное мнение.
По результатам конкурса членами жюри было рекомендовано четыре лучшие ученические работы для показа при подготовке будущего сюжета на телевидении.

В журнале «Інтелектуальна власність» (№12 за 2013 г.) опубликована статья патентного поверенного Украины Колосова Александра «Порівняльний аналіз заявлених словесних позначень на знаки для товарів і послуг"

02.01.2014

В журнале «Інтелектуальна власність» (№12 за 2013 г.) опубликована статья патентного поверенного Украины Колосова Александра «Порівняльний аналіз заявлених словесних позначень на знаки для товарів і послуг". В статье изложены ключевые положения методологии проведения сравнительного анализа словесных обозначений, которые подаются на регистрацию в качестве ТМ, на схожесть. Проанализированы особенности проведения исследований по установлению звуковой (фонетической), графической (визуальной) и смысловой (семантической) схожести сравниваемых словесных знаков. Полный текст статьи можно найти на странице «Публикации» (под №20).

Академия наук высшего образования Украины избрала 21.12.2013г. академиком патентного поверенного Украины Александра Колосова

22.12.2013

Академия наук высшего образования Украины на основании своего Устава избрала академиком по Общетехническому отделению д.т.н., патентного поверенного Украины Александра Колосова. Избрание утверждено Общим собранием Академии 21 декабря 2013г.